Menüü

Eesti äriühinguõiguse lähendamine Euroopa Liidu õigusele

Autor:
Number 1997/7
Lk 337-341

Kokkuvõte

Eesti seaduste vastavusse viimine Euroopa Liidu õigusega on ülesanne, mis nõuab Eesti seaduseandjalt kiiret tegutsemist. Lähendamine hõlmab nii praegust kui ka tulevast seadusandlust ning on vajalik kõigis õigusharudes. Käesoleva artikli eesmärk on anda ülevaade lähendamisprotsessist äriühinguõiguses.

Äriühinguõiguse kiire kooskõlla viimine on eriti oluline seetõttu, et see valdkond on otseselt ja kaudselt seotud kõigi Rooma lepingus nimetatud nelja põhivabadusega. Ka valges raamatus ja assotsieerumislepingus on oluliseks peetud just selle valdkonna lähendamist.

Võib küsida, miks üldse on vaja äriühinguõigust lähendada ning mis on EL äriühingualase seadusandluse eesmärk.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse