Menüü

Kokkuvõte

Hiljuti oli meil võimalus tutvuda karistusseaduse üldosa eelnõuga. Sellega ei püüta mitte ainult asendada kriminaalkoodeksit, vaid uuendada ka kriminaalõigust kui teadusharu tervikuna. Objektiivselt võttes on selle autorid ära teinud küllaltki mahuka töö, seda eriti rajatagusest õigusloomest neile huvipakkunud seisukohtade väljanoppimise, kokkusobitamise ja oma loominguna esiletoomise näol. Kuid neile püüdlustele vaatamata ei ole vaadeldav eelnõu siiski kriminaalkoodeksit, seda enam kriminaalõigust asendava uuendusena vastuvõetav. Oma negatiivset seisukohta argumenteerides võtame vaatluse alla üksnes mõningad põhiprobleemid arvukatesse üksikasjadesse laskumata, mida tuleks töökorras teha.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse