Menüü

Avatakse rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse lektoraat

Number 1998/3
Lk 148-150

Kokkuvõte

Vastavalt õigusteaduskonna nõukogu 11. märtsi 1998 otsusele avatakse rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse lektoraat, mille juhatajaks määrati allakirjutanu. Käesoleva kirjutisega püüan anda ülevaate hetkeolukorrast ja tulevikuplaanidest, mille realiseerimiseks eelpoolnimetatud institutsioon loodi.

1. Hetkeolukorrast

Kuna rahvusvaheline õigus tervikuna ja Euroopa Liidu õigus on aktuaalsed õppe- ja teadusalad, on tekkinud isikute ring, kes on huvitatud rahvusvahelise õiguse uurimisest ja distsipliini õpetamisest (1998. aastal on oodata 2-3 magistrandi lisandumist). Seega on võimalik ühistöö tulemusena taastada ülikooli akadeemiline seisund rahvusvahelise õiguse uurimise ja õpetamise osas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse