Menüü

Kokkuvõte

Asutamislepingu kohaselt on ühenduse peamiseks seadusandjaks nõukogu. Ajapikku on komisjon muutnud Euroopa Ühenduse oluliseks seadusandjaks nõukogu kõrval. See ei ole komisjoni asutamislepingu järgne põhifunktsioon, vaid tema volitused õigusloomeks tulenevad igal konkreetsel juhul nõukogu poolt antud sekundaarõigusaktist. Euroopa Ühenduse asutamislepingu varasemas artiklis 145 (praegune art 202) oli volituste delegeerimine komisjonile sätestatud nõukogu poolse õigusena. Ühtse Euroopa aktiga täiendati aga artiklit nii, et nõukogu õigus oma seadusandlikke volitusi delegeerida muutus kohustuseks, millest nõukogul vaid erijuhul on võimalik mööda minna ja sedagi oma tegevust põhjendades. Lisaks leidis ühtse Euroopa aktiga tee ühenduse primaarõigusesse juba 1960. aastatel alguse saanud komiteede süsteem.

Artikkel annab ülevaate komisjoni delegeeritud õigusloome õiguslikest alustest ja piiridest, õigusloome protsessist ja selle kontrollivõimalustest, pöörates seejuures põhitähelepanu komiteede süsteemile.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse