Menüü

Kokkuvõte

Koondumiste kontrolli raames võivad konkurentsiametkonnad keelata koondumise, mis kahjustab või võib kahjustada konkurentsi. Samas näevad konkurentsiseadused enamasti ette ka võimaluse rakendada konkurentsi seisukohalt probleemsete koondumiste suhtes korrektiivmeetmeid. See tähendab, et juhul kui konkurentsiküsimustega tegelev organ tuvastab kontrollitava koondumise puhul konkurentsiprobleeme, võivad koondumise osalised võtta endale kohustusi muuta koondumisega seotud asjaolusid selliselt, et kõrvaldatakse tuvastatud probleemid, misjärel koondumist lubatakse. Üldiselt võib korrektiivmeetmed jagada struktuurilisteks ja mittestruktuurilisteks. Laialt levinud arusaama kohaselt on struktuurilised korrektiivmeetmed sellised meetmed, mis muudavad omandiõiguste jaotust ning sisaldavad tervikliku ettevõtte või ettevõtte osa loovutamist. Kõiki ülejäänud korrektiivmeetmeid peale loovutuste peetakse mittestruktuurilisteks.

Artiklis antakse esmalt ülevaade Euroopa konkurentsiõiguses kõige enam kasutatavatest mittestruktuurilistest korrektiivmeetmetest ning tuuakse välja nende rakendamisega seotud probleemid, samas otsides lahendusi tõstatud probleemidele. Samuti kõrvutatakse Eesti seni küll väheseid kogemusi korrektiivmeetmete rakendamisel Euroopa praktikaga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse