Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "konkurents"

Ravi rahastamise lepingutega seotud probleeme
Merike Varusk
2014 5, Lk 374 - 384
...ettevõtlusvabaduse piiramine ning vabaturul ja täielikus konkurentsis tervishoiuteenuste osutamise suunad Euroopa Liidus......ettevõtlusvabaduse piiramine ning vabaturul ja täielikus konkurentsis tervishoiuteenuste osutamine Euroopa Liidus. 1...
Ebaseaduslik riigiabi ja selle tagasinõudemenetlus
Siret Saks
2008 10, Lk 693 - 701
...jooksul selle taotlemise hetkest. Euroopa Komisjoni konkurentsipoliitika peadirektoraadi kodulehel *1 teavitatakse......käitumine võib kahjustada ning moonutada ausat ja tõhusat konkurentsi. Tulenevalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu...
Advokaadi ja kliendi usaldussuhe ja selle piirid
Uno Lõhmus
2007 9, Lk 608 - 618
...Advokaatide koostöökohustust ametivõimudega, sedakorda konkurentsiõiguse aspektist, käsitleb teinegi, kahekümne viie...... Advokaatide ametivõimudega koostöö kohustust, seda küll konkurentsiõiguse aspektist, käsitleb teinegi, 25 aasta tagune...
Ettevõtlusvabaduse õiguslik olemus
Andrus Mitt
2006 6, Lk 380 - 387
...majandussüsteemi, milles rakendatakse loomuliku valiku ja konkurentsi põhimõtet: vähem tootlik peab tegema ruumi rohkem...... jääb olulise postulaadina kehtima üldreegel, et konkurents on turumajanduse põhikomponent ja riik sekkub üksnes...
1  2  järgmine lehekülg»