Menüü

Kokkuvõte

Vaba ettevõtlust ei piira ainult seadusest tulenev keeld või takistus tehingu tegemiseks, vaid ka maksukohustuslase tehingute tõlgendamine, mille tulemusena sedastatakse õigussuhte ümberhindamise teel maksustatav koosseis. Majanduslikku sisu varjava kokkuleppe sedastamisega on tehing tsiviilõiguslikult küll kehtiv ja täidetav, kuid maksukohustuse tuvastamisel maksuhaldur leiab, et tegemist on teist liiki tehinguga, millega kaasneb maksukohustus. Nimetatud seisukoht hindab ümber maksukohustuslase sõlmitud kokkulepped ega tunnusta isiku valitud tehinguvormi. Ühetaolise maksustamise tagamiseks on maksukohustuse tuvastamisel vajalik arvestada kriteeriumitega, mis aitaks hinnata maksumaksja tegevuse majanduslikku sisu, sest sekkumisega ei tohiks kaasneda kahjulikke mõjutusi ettevõtja äritegevusele.

Tehingu ümberhindamine ühetaolise maksustamise tagamiseks ja ettevõtlusvabaduse riive proportsionaalsus on kaalumisele tulevad asjaolud, mille arvestamisel selguks maksuõigussuhte tuvastamise õiguspärasus. Käesolevas artiklis määratletakse maksukohustuslase õiguse kujundusvõimaluste valikuvabadus maksuobjekti vältimisel, mis arvestaks eraõiguses tunnustatud printsiipe ja majanduslikku tõlgendamist käsitletavates kohtulahendites väljendatud seisukohti.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse