Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "maksuõigus"

Keskkonnatasude õiguslik olemus ja eesmärgid
Alan Paas
2019 5, Lk 372 - 381
Keskkonnaõiguses ei ole tingimata vaja määrata konkreetset tulemust, mida soovitakse regulatsiooniga saavutada (nt keskkonna kvaliteedi või heite piirväärtus), vaid negatiivse keskkonnamõju vähendamise ...
Maksuintressi kohane määr
Jaanus Jõgi, Kristel Uibo
2017 4, Lk 223 - 231
...ja kohustused. Maksukohustuslase põhikohustus on täita maksuõigussuhtest tekkinud maksukohustus (MKS *4 § 31 lg 1......tähtajaks täitmata (§ 31 lg 1 p 5). Maksuintress on seega maksuõigussuhtest tulenev lisakohustus, mille tekkimine sõltub põhimaksukohustuse...
Kaugtöö aktuaalseid probleeme
Kaido Künnapas
2014 4, Lk 279 - 290
...sellisel juhul tööandja jaoks vajalik. Kuna tehingutele maksuõigusliku tähenduse andmisel lähtutakse tehingu tegelikust......ärakasutamise risk kahtlemata kõige suurem. Kuna maksuõigust võiks pidada mõnes mõttes reaktsiooniõiguseks (nagu...
Õiguse kujundusvõimalused maksuobjekti vältimisel
Tambet Grauberg
2010 3, Lk 205 - 214
...kaalumisele tulevad asjaolud, mille arvestamisel selguks maksuõigussuhte tuvastamise õiguspärasus. Käesolevas artiklis......kaalumisele tulevad asjaolud, mille arvestamisel selguks maksuõigussuhte tuvastamise õiguspärasus. Käesoleva artikli eesmärgiks on...
Maksusaladus kehtivas õiguses
Kaspar Lind
2009 7, Lk 455 - 464
...kontrollimine, maksu määramine, maksuvõla sissenõudmine, maksuõigusrikkumise asja menetlemine või muude teenistuskohustuste......võiksid maksuhalduri arvates kunagi edaspidi rikkuda maksuõigust, näiteks seoses aktsiate müügist saadud tulu maksustamisega...
1  2  3  järgmine lehekülg»