Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Liidu käibemaksudirektiivist tulenevalt erineb uue transpordivahendi käibe maksustamine muu kauba käibe maksustamisest. Uue transpordivahendi võõrandamine teise liikmesriigi isikule koos toimetamisega teise liikmesriiki on alati maksustatud nullmääraga ning maksukohustus tekib uue transpordivahendi soetamise korral kõigil teisest liikmesriigist uue transpordivahendi soetanud isikutel, kaasa arvatud füüsilised isikud.

Käibemaksuseaduse (KMS) § 2 lõike 7 punkti 3 kohaselt on uus transpordivahend KMS tähenduses „maismaa mootorsõiduk mootorimahuga üle 48 kuupsentimeetri või mootori võimsusega üle 7,2 kilovati, mis on võõrandatud enne kuue kuu möödumist esmasest kasutusele võtmisest või millega on sõidetud alla 6000 kilomeetri“. Sätte grammatiline tõlgendamine annab autorite hinnangul vastused mitmele sõidukiga seotud küsimusele, kuid ei määratle täpselt, mida peab seadusandja sõiduki esmaseks kasutuselevõtuks. Kas sõiduki puhul võiks esmaseks kasutusele võtmiseks pidada sõiduki esmast registreerimist või saab sõiduki esmast kasutusele võtmist tõendada ka muude faktiliste asjaoludega?

Artikkel lahkab sõiduki esmase kasutusele võtmisega seotud käibemaksuregulatsiooni ning praktikas viimastel aastatel esile kerkinud probleeme selle tõlgendamisel. Lähemalt vaadeldakse, kas Eesti käibemaksuseaduses uue transpordivahendi regulatsioon annab maksuhaldurile kaalutlusruumi ning kuidas jaguneb sellisel juhul tõendamiskoormis maksuhalduri ja maksukohustuslase vahel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse