Menüü

Kokkuvõte

Samplimine (ingl sampling) on tuttav mõiste ilmselt nii mõnelegi muusikakuulajale. Eesti keele seletav sõnaraamat defineerib sämplit kui helilõiku, mis on salvestatud arvutisse, andmekandjale, süntesaatorisse või samplerisse eesmärgiga seda mingi töö loomisel kasutada. Kasutatavaks helilõiguks on tavaliselt varasemast teosest ja selle esitusest pärinev fragment, mida uues teoses töödeldakse ning uude konteksti asetatakse. Samplimisele sarnanev tehnika on interpolatsioon ehk taassalvestamine (ingl interpolation või replay), kus osa varasemast teosest mängitakse või lauldakse uuesti sisse, et seda uues teoses kasutada. Samplimine ja taassalvestamine on levinud tehnikateks mitmes muusikažanris, eriti hiphopis ja elektroonilise muusika alamžanrites. Samplimiseks pole tänapäeval vaja muud peale arvuti ja mõne muusikatöötlusprogrammi, mistõttu on samplimine väga levinud ka Eestis.

Euroopa Liidu ja Eesti intellektuaalse omandi õiguses on mitu vabakasutuse erandit, mille puhul on võimalik analüüsida nende kohaldumist samplimisele ja taassalvestamisele. Eestis on nendeks eelkõige tsiteerimise, paroodia ja pastiši erand. Käesolevas artiklis on analüüsitud, kuidas lubab Eestis hetkel kehtiv autoriõiguse seadus samplimist ja taassalvestamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse