Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "autoriõigus"

Hariduserand autoriõiguses
Kärt Nemvalts, Aleksei Kelli
2021 10, Lk 705 - 713
...juurdepääsuta õppematerjalile, millest suur osa on autoriõiguse ja kaasnevate õigustega kaitstav. Siinkohal muutuvadki......õigustega kaitstav. Siinkohal muutuvadki oluliseks autoriõiguslikud erandid. Autoriõiguse eranditel on keskne roll...
Vestlusrobotid ja autoriõigus
Aleksei Kelli, Arvi Tavast, Krister Lindén
2020 5, Lk 345 - 354
...artiklis keskenduvad autorid vestlusrobotiga seonduvatele autoriõiguse küsimustele. Eelkõige on rõhuasetus vestlusrobotite......on rõhuasetus vestlusrobotite loomiseks kasutataval autoriõigusega kaitstud materjalil. Artikli esimeses pooles selgitavad...
Teose originaalsus Eesti ja Euroopa autoriõiguses
Gea Lepik
2015 9, Lk 600 - 612
...teaduse valdkonnas. Seejuures on teose originaalsus üks autoriõiguse kesksemaid, ent samas enim tõlgendus- ja rakendusprobleeme......mõisteid. Originaalsuse kriteeriumi sisustamise Eesti autoriõiguses muudab veelgi keerulisemaks asjaolu, et Euroopa...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»