Menüü

Kokkuvõte

Lisaks tehingu üldistele seadusjärgsetele vormidele (nt kirjalik ja elektrooniline) on olemas seadusjärgsed erivormid. Ühte neist – arvutivõrgu abil sõlmitud lepingut – artiklis uuritaksegi. Seejuures vaadeldakse lepingu sõlmija kohustust esitada teisele poolele kindlat tüüpi teavet, mis autori arvates on samuti lepingu vorminõue.

Teiseks vaadeldakse artiklis põgusalt seoses tehingu (lepingu) vormidega hajusraamatu ehk plokiahela tehnoloogiat. Kuna tegemist on üleilmset arvutivõrku kasutava digivahendiga, võib autori arvates oletada, et niivõrd, kuivõrd hajusraamatu abil sõlmitakse lepinguid ja nende üheks pooleks on ettevõtja, peaksid nendele lepingutele (Euroopa Liidus ja Eestis) laienema arvutivõrgu abil sõlmitud lepingu erivormi nõuded.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse