Menüü

Kokkuvõte

Tehisintellekt (tehisaru, tehistaip, kratt) on tulnud, et jääda.

Üha enam mõjutab tehisintellekt ka juristide igapäevatööd: ühelt poolt pakub see võimalusi näiteks infootsingu, dokumentide koostamise ja mahukate dokumentide sisu analüüsimise kiirendamiseks, teisalt aga nõuab oskust ära tunda erinevate tehnoloogiate kasutamisega kaasneda võivaid õiguslikke probleeme ning suutlikkust neid lahendada. Mõistetavalt tuleb seda kõike arvestada tulevaste juristide ettevalmistamisel ning ilma kahtluseta on haridus, sealhulgas õigusharidus, üks selliseid valdkondi, mille puhul vajavad erinevad tehisintellektiga seotud mõjud põhjalikumat analüüsimist.

Selle kõigega tuleb arvestada ka tulevaste praktikute ehk tänaste juuraüliõpilaste ettevalmistamisel. Sealjuures on tehisintellekti mõjud õigushariduses mitmekihilised, hõlmates nii teadustööd, õppekavade ja ainekavade täiendamist kui ka õpetamis- ja hindamismeetodeid.

Artiklis kaardistatakse ning mõtestatakse lahti tehisintellekti laiema kasutuselevõtuga kaasnevad võimalikud muudatused ja mõjud õigusteaduse õppejõu vaatepunktist, tuues välja autori arvates olulisemad teemaga seonduvad aspektid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse