Menüü

Kokkuvõte

KAASUS 1.

Peeter A. esitas hagi elamukooperatiivi (EK) TT vastu EK liikmeks astumise eelisõiguse tunnistamiseks seoses sellega, et tema isa oli EK liige ja pärandas kogu oma vara Peeter A.-le. EK juhatus keeldus teda oma liikmeks vastu võtmast. Ühtlasi taotles hageja omandiõiguse tunnistamist kooperatiivkorterile, kuna osak oli täielikult tasutud.

Hageja põhjendas hagi sellega, et vastavalt EV Elamuseaduse (ES) § 22 lg. 4 on EK pärijal, kes ei elanud temaga koos, eelisõigus astuda kooperatiivi liikmeks juhul, kui puuduvad sama paragrahvi 1.+3. Lõikes nimetatud isikud või kui nad ei soovi oma eelisõigust kasutada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse