Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusemõistmine"

Riigikohus karistusõiguse tõlgendajana
Markus Kärner
2022 9-10, Lk 627 - 645
1. septembril 2022 möödus 20 aastat karistusseadustiku jõustumisest. Karistusseadustiku eeskujudeks võeti Prantsusmaa 1994. aasta Code Pénal ning Saksamaa 1975. aasta Strafgesetzbuch. Karistusseadustiku ...
Acte clair’i doktriin: kas ka ise clair?
Mart Parind
2021 10, Lk 746 - 755
Riigikohtu kodulehe andmeil on Eesti kohtud seisuga 26. november 2021 esitanud Euroopa Kohtule 35 eelotsusetaotlust. Kui Eesti kui n-ö noore liikmesriigi kohtute praktikas on Euroopa Kohtuga konsulteerimine ...
Kohtute rahastamine: vajadus selgema lähenemise järele
Astrid Asi
2021 6, Lk 467 - 471
...toimimisele (eri kriteeriumite arvestuses annab tõhus õigusemõistmine Eesti üldisest keskmisest näitajast kõrgema tulemuse......keskmisest näitajast kõrgema tulemuse: keskmine 78,2; tõhus õigusemõistmine 80,8). Kui soovime hoida õigusemõistmise tõhusust...
Poliitika ja õigus
Indrek Koolmeister
2020 3, Lk 159 - 162
Vaidlused poliitika ja õiguse vahekordade üle kord tõusevad, kord vajuvad. Ka pingelises olukorras võitluses pandeemiaga kerkivad riigi toimimise põhimõtted päevakajaliseks. Seda eriti meie konstitutsionalismi ...
Kohtusüsteemi ülesanded muutuvas ajas
Villu Kõve
2019 9, Lk 711 - 717
... Tagatud on kohtute sõltumatus, aus ja erapooletu õigusemõistmine ning inimeste põhiõiguste kaitse. Oleme täisväärtuslik...... Tagatud on kohtute sõltumatus, aus ja erapooletu õigusemõistmine ning inimeste põhiõiguste kaitse. Oleme täisväärtuslik...
1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»