Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Mittetulundusühingud ja sihtasutused"

Korteriomanike kaasomandi eseme valitsemine
Rein Tiivel
2011 2, Lk 100 - 108
Enne 1. juulit 2001 kehtinud korteriomandiseadus nägi ette, et korteriomandite mõtteliste osade majandamiseks asutatakse korteriühistu, mille liikmeks on iga korteriomanik, või sõlmitakse ühise tegutsemise ...
Spordiõigus – kas uus õigusdistsipliin?
Mari-Liis Parmas
2002 5, Lk 330 - 335
Kõik katsed kirjeldada spordi olemust rõhutavad spordi sotsiaalset rolli. Kui on tegemist inimestega ja suhetega, tekib alati vajadus ka õiguse järele. Tekib aga küsimus, kas juriidilisi konstruktsioone ...
Kohtust
Peeter Jerofejev
1993 1, Lk 20 - 20
KAASUS 1. Peeter A. esitas hagi elamukooperatiivi (EK) TT vastu EK liikmeks astumise eelisõiguse tunnistamiseks seoses sellega, et tema isa oli EK liige ja pärandas kogu oma vara Peeter A.-le. EK ...
Mittetulundusühingud ja nende liidud
Andres Vutt
1994 9, Lk 210 - 211
23. märtsil 1994. aastal võttis Riigikogu vastu mittetulundusühingute ja nende liitude seaduse (RT I 1994, 28, 426), mis asendas 1989. aasta kodanike ühenduste seadust (ÜVT 1989, 18, 225). Mittetulundusühingute ...
Kirikute ja koguduste seaduse rakendamisest
Erik Salumäe
1994 9, Lk 211 - 213
20. mail 1993. a. võttis Riigikogu vastu kirikute ja koguduste seaduse (RT I 1993, 30, 510; 44, 637; I 1994, 28, 425), mille Vabariigi President kuulutas välja 8. juunil 1993. a. oma otsusega nr. 110 ...
Koja katus peab juba vett
Tiina Mitt
1994 1, Lk 28 - 28
Aasta on möödunud sellest päevast, mil esimesed pankrotihalduri kutsetunnistuse omandanud isikud pidasid vajalikuks koonduda ühise katuse alla ja asutasid selleks Eesti Pankrotihaldurite Koja (edaspidi ...
Eesti Õiguskeskus alustas
Anne Kalvi
1995 6, Lk 270 - 271
Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 260 11. juulist 1995.a. kinnitati Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus põhikiri (RT I 119, 61, 1031). Idee - asutada Õiguskeskus ning pakkuda juristidele selle kaudu finantsabi ...
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste seadustest
Villu Kõve
1996 10, Lk 555 - 559
...elementaarsed nõuded põhikirjadele ja juhtorganite liikmetele jms. Mittetulundusühingud ja sihtasutused on vastavalt eelnõudele eraõiguslikud...... kellele sellised nõuded ei oleks võib-olla jõukohased. Mittetulundusühingud peavad siiski iga majandusaasta kohta koostama ja...
Uudiseid Eesti Õiguskeskusest
Kärt Saarsen, Kärt Miil
1996 8, Lk 425 - 425
Kust leida infot õigusalase täiendõppe kohta? Sihtasutus Eesti Õiguskeskus alustas septembris infolehe Õigus Teada väljaandmist, mille põhisisuks on igasugune teave õigusalase koolituse kohta. Oma ...
Toimus Eesti Juristide Liidu üldkogu
Viive Varblas
1996 5, Lk 244 - 247
21. märtsil toimus Eesti Juristide Liidu üldkogu. Üldkogu avamise järel esines justiitsminister P. Varul teemal „Õigussüsteemi areng“: Oma ettekandes pidas minister tähtsamateks õigusloomet ja notariaadi ...
Notarite koda aastail 1995/1996
Kaia Savisto
1996 5, Lk 248 - 249
1. novembril 1993 jõustus Eesti Vabariigi notariaadiseadus, mis kujundas ümber kogu notariaadisüsteemi. Endise riikliku notariaadi asemele tekkis vaba notariaat, milles notar on vabakutselise riigiametniku ...
1  2  järgmine lehekülg»