Menüü

Eesti Pankrotihaldurite Koda

Number 1994/1
Lk 28-29

Kokkuvõte

Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Eesti Pankrotihaldurite Koda (edaspidi EPK) on pankrotihalduritena tegutsevate isikute vabatahtlik, mitteriiklik ja kasumit mittetaotlev sõltumatu kutseühendus.

1.2. EPK missiooniks on kõrgelt kvalifitseeritud, eetilistest printsiipidest lähtuva halduritegevuse arendamine Eestis.

1.3. EPK ametlik nimetus:

eesti keeles: Eesti Pankrotihaldurite Koda

inglise keeles: Chamber of Estonian Bankruptcy Governors

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse