Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Maksejõuetusõigus"

Pärandvara pankrot
Susann Liin
2021 6, Lk 421 - 431
...pankrotivõlgniku, -võlausaldaja ja pankrotivara mõisted. Maksejõuetusõiguse revisjoni käigus valmis pärandvara pankrotimenetluse......analüüsitakse pärandvara pankrotimenetluse regulatsiooni. Maksejõuetusõiguse revisjoni käigus tehtud muudatuste kõrval käsitletakse...
Olulisemad muudatused pankrotiseaduses
Paul Varul
2021 6, Lk 407 - 420
1. septembril 2022 möödub 30 aastat ajast, mil Eestis hakkas kehtima pankrotiseadus. Seaduseparandusi on tehtud muidugi palju, kuid nende käigus ei ole olnud vajadust teha radikaalseid põhimõttelisi muudatusi ...
Hankelepingu ülevõtmine
Kadri Suurkivi
2013 9, Lk 666 - 675
Muutus hankelepingu täitjas on hankelepingu muudatus, mida peab hindama riigihangete seaduse § 69 lõigete 3 ja 4 ning Euroopa Liidu riigihankeõiguse, sh direktiivide ja Euroopa Kohtu praktika valguses ...
Kaasomandi lõpetamine
Paul Varul
2013 7, Lk 465 - 477
Kaasomandi lõpetamine ja ühise asja jagamine on kaasomandi puhul üheks kesksemaks probleemiks, seda ka kohtupraktikas. Seetõttu otsitakse artiklis vastust peamiselt kahele põhiküsimusele: (a) millised ...
Maksejõuetusõiguse areng Eestis
Paul Varul
2013 4, Lk 234 - 241
...teiste riikide kogemusi selles valdkonnas. 3. Maksejõuetusõiguse arengu rahvusvahelised tendentsid ja nende võimalik......välja töötatud soovitusi. *31 4. Kokkuvõtteks Maksejõuetusõiguse vajalik baas seaduste näol on Eestis olemas, kogunenud...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»