Menüü

Kokkuvõte

Ükski riik ei saa kunagi lõplikult
valmis. Seadust on loodud, parandatud
ja muudetud läbi aegade – muutuva
elu ja täiendavate oskuste arvel.

L. Meri

Esimese Eesti Vabariigi ajal, kui meie 1929. aasta kriminaalseadustik sätestas surmanuhtluse kohaldamise võimaluse, oli Vabadussõjast ja 1924. aasta 1. detsembri mässust möödas vaid mõni aasta. Kindlasti olid neil päevil tehtud teod üheks surmanuhtluse kehtestamise pooltargumendiks. Kuigi selles polnud kindlat ja ühest seisukohta – hääletamisel parlamendis võeti otsus vastu 43 poolt- ja 38 vastuhäälega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse