Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistuse liigid ja määrad"

Vanglakaristus ja vanglasüsteem Saksamaal
Christoph Flügge
2004 3, Lk 189 - 191
...anktsiooniõiguse põhiprintsiibid, eriti vabadusekaotusliku karistuse kohaldamise osas, erinevad Euroopa riikides oluliselt......sanktsiooniõigusest, mille põhiprintsiipideks on vanglakaristuse kohaldamine ultima ratio ning lühiajaliste vangistuste...
Ärikeeld kui ettevõtlusvabaduse riive
Priit Manavald
2003 7, Lk 457 - 463
...intensiivsus on võrreldavad karistusseadustikus lisakaristusena ettenähtud tegutsemiskeeluga, võrreldakse artiklis......või väärtegudena ja näeb nende toimepanijatele ette karistused. See ei ole aga kaugeltki ainus viis ettevõtlusvabaduse...
Alaealise kasvatuslikud mõjutusvahendid
Heldur Saarsoo
1995 10, Lk 428 - 429
...(KrK §10 lg 2), st et võimalikuks mõistetatavaks karistuseks võis alaealisele olla nende kuritegude puhul arest......ühiskonnaohtlikkus ja alaealise parandatavus kriminaalkaristuseta), asendades need väga objektiivse ja konkreetsega...
1  2  järgmine lehekülg»