Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusfilosoofia"

Mõtisklus tõe mõistmisest ühiskondlikus kontekstis
Enn Kasak
2016 6, Lk 367 - 375
...üle kvantmehaanikas arutelu õigluse üle antiikses õigusfilosoofias. Inimlikult on mõistetav, kui filosoof püüab oma......veenvalt näidanud, et selline käsitlusviis on vähemalt õigusfilosoofias andnud huvipakkuvaid tulemusi. *22 Nt teadmine...
E-tempora, e-mores
Mario Rosentau
2015 2, Lk 138 - 153
Kas paljuräägitud infoühiskond on lihtsalt nimi või uus loomus? Ühe uuema sotsioloogilise määratluse järgi on ühiskond normide ja väärtuste alussüsteem, millest inimesed oma tegevuses juhinduvad. Järelikult ...
Õigus ja headus
Virgi Ojap
2011 6, Lk 476 - 481
...loomine. 7. Headus kui õiguse allikas Linnulennult õigusfilosoofia nüüdisaegsemat ajalugu vaadeldes näemegi, kuidas......eetika. Teooriad õigusest ja õiglusest 20. sajandi õigusfilosoofias. Tallinn: Juura 1997, lk 58. *6 Samas, lk 152...
Mõiste mõistmise mõistatusest
Enn Kasak
2010 3, Lk 159 - 170
Kui haritlane ei puutu otseselt kokku filosoofia või semiootikaga, siis tundub talle sageli, et mõiste mõistmine kõige üldisemas mõttes on midagi, mida ta kindlasti oskab. Ent kui püüda traditsioonilise ...
Küsimus õigest õigusest
Silvia Kaugia
2009 2, Lk 67 - 75
Küsimus õigest õigusest on olnud ja on jätkuvalt aktuaalne igas kultuuri- ja õigusruumis. Tänapäevaste, üha enam industrialiseeruvate ja globaliseeruvate ühiskondade toimimiseks on hädasti vaja jõuda toimivamate ...
Rooma õigusteaduse kujunemine ja õitseng
Hesi Siimets-Gross
2002 9, Lk 626 - 634
...filosoofia kohta loe eesti keeles M. Luts. Sissejuhatus õigusfilosoofiasse. Tallinn, 1997, lk 64.*12 Vt lähemalt P. Bonfante......vahendusel ja abil võeti Rooma õigusteadusesse üle kreeka õigusfilosoofia vormeleid, jaotusi jm. Eriti oluline allikas õigusmõtlemise...
Võitlus õigusfilosoofia pärast
Ilmar Tammelo, Lauri Mälksoo
2002 8, Lk 511 - 513
... otsib selle põhjuseid ning toob välja argumendid õigusfilosoofia kui juurastuudiumi osa säilitamise ja tugevdamise......ja õigusajalugu. Nüüd on timukapilgu alla sattunud õigusfilosoofia. Eriti Saksamaal on õigusfilosoofide endi hulgas...
Viis minutit õigusfilosoofiat
Gustav Radbruch, Marju Luts
2002 8, Lk 514 - 515
Artiklis võetakse vaatluse alla seisukoht, mille järgi suvaline seadus, olenemata selle sisust, on kehtiv ja siduv. Ajaloole viidates on autor arvamusel, et selline käsitlus võib osutuda ohtlikuks, nagu ...
1  2  3  järgmine lehekülg»