Menüü

Kokkuvõte

Kuni käesoleva ajani reguleerivad tervishoidu ja meditsiini Eestis väga paljud nõukogudeaegsed õigusaktid. See on ka loomulik, sest taastatud Eesti riigile eelnes ühiskondlik ja riiklik korraldus, kus siiski eksisteeris suur hulk norme ja eeskirju meditsiini alal. Eesti põhiseadusest tulenevalt ei ole võimalik uusi õigusakte vastu võtta enne, kui on olemas seda valdkonda reguleeriv seadus.

Tervishoidu reguleerivad praegu järgmised seadused: ravikindlustusseadus (RT 1991, 23, 272), tervishoiukorralduse seadus (RT I 1994, 10, 133), rahva terviseseadus (RT I 1995, 57, 978), ravimiseadus (RT I 1996, 3, 56). Töötervishoiu alal tuleb lähtuda töölepingu seaduse § 30 alusel kehtestatud tööde loetelust. Ja see on kõik!

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse