Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Meditsiiniõigus"

Vestlusring „Vastsündinute elu lõpu väärikus“

2017 5, Lk 358 - 365
Vestlusringis osalesid Ida-Tallinna Keskhaigla jurist Marika Žmenja, Ida-Tallinna Keskhaigla neonatoloogia osakonna juhataja ja Eesti Perinatoloogia Seltsi asepresident Pille Andresson ja roomakatoliku ...
Ravi rahastamise lepingutega seotud probleeme
Merike Varusk
2014 5, Lk 374 - 384
...303, komm. 1. *11 O. Jaggo, V. Olle, K. Paal. Meditsiiniõiguse kommentaarid. Tartu: Greif 2003, lk 92. *12 Arvutivõrgus......RT I, 06.06.2014, 21. *14 A. Nõmper, J. Sootak. Meditsiiniõigus. Juura 2007, lk 39. *15 RKHKo 10.11.2003, 3-3-1-65-03...
Lisandusi Riigikohtu lahendile 3-1-1-79-10
Ants Nõmper
2011 2, Lk 162 - 164
Riigikohus tegi 29. novembril 2010 meditsiiniõiguslikult huvipakkuva otsuse. Artikkel tutvustab nimetatud lahendit eelkõige kahe teemaga seoses: esiteks ravijuhendite tähenduse ja teiseks ...
Patsiendi autonoomia tegelikkus või fiktsioon
Graeme T. Laurie
1994 10, Lk 250 - 251
...Sissejuhatus Meditsiiniõigusega tegeleva juristi elu pole kerge. Puutudes kokku sellesse......abi õigusteaduskonnas õpitust ja seaduste heast tundmisest. Meditsiiniõiguse raames tegeldakse keerukate probleemidega, mis piltlikult...
1  2  3  järgmine lehekülg»