Menüü

Ettekanne Põhiseaduse viienda aastapäeva konverentsil

Autor:
Number 1997/9
Lk 438-440

Kokkuvõte

Viimasel poolsajandil poliitiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult vaevatud rahvana oleme pürginud oma elu isekorraldamisele ja paremaksmuutmisele. Me ei ole endilt just sageli küsinud, mis koht ja tähendus meie tänastes pürgimustes võiks olla põhiseadusel. Söandan niimoodi arvata põhjusel, et lähimineviku ühiskonna- ja õiguskäsitluses ei olnud põhiseadusel kaasaegsele tsiviilühiskonnale omast tähendust ja kasutust. Teisalt kinnitab eelöeldut meie riigielu- ja õiguspraktika, kus tuginemine põhiseadusele ei ole just sage ning see on pigem formaalne (nähtumuslik) kui sisuline (olemuslik).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse