Menüü

Õigusfilosoofia Eesti Ühingu ettekandekoosolek

Number 1998/1
Lk 42-49

Kokkuvõte

9. detsembril 1997 toimus Iuridicumi auditooriumis 217 esimene Õigusfilosoofia Eesti Ühingu ettekandekoosolek. Teatavasti asutati ühing sama aasta novembrikuus.

Ettekandega „Argumentatsiooniteooria“ esines võrdleva õigusteaduse professor R. Narits. Ta märkis, et juriidilise argumentatsiooni teooria on kontinentaal-euroopa õiguskultuuris olnud viimastel aastakümnetel õigusteoreetiliste ja õigusfilosoofiliste diskussioonide üheks keskseks teemaks. Viidates tööle „Methodologie und Erkenntnisstheorie der juristischen Argumentation.“ (Hrsg. von Aulis Aarnio; Ilkka Niiniluoto; Jyrki Uusitalo. Berlin: Duncker & Humblot, 1981, S. 7) ütles ettekandja, et „tervest reast põhjustest, ja mitte ainult sellest, et maailm ja ühiskond esitavad järjest uusi nõudeid inimesele, on juriidiline argumentatsioon juriidiliste probleemiasetuste ja seisukohavõttude raames igatahes eelkõige Euroopa õigusfilosoofias muutunud üheks põletavamaks probleemiks.“

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse