Menüü

Kokkuvõte

1998. aasta 10. ja 11. märtsil toimus Tallinnas Eesti Advokatuuri üldkogu.

Pärast üldkogu avamist sai tervituskõneks sõna justiitsminister Paul Varul. Oma esinemises käsitles hr Varul kokkuvõtlikult Eesti õigusreformi ja seadusloome aktuaalseid küsimusi. Ministri etteaste kulmineerus riikliku autasu, IV klassi Valgetähe teenetemärgi kätteandmisega vandeadvokaat Simon S. Levinile.

Advokatuuri juhatuse 1997. aasta tegevusaruande esitas advokatuuri esimees, vandeadvokaat Aare Tark. Aruandekõnes peatus A. Tark põhjalikumalt advokatuuri- ja õigusteenuse seaduste eelnõudega seotud probleemidel, advokatuuri kvalifikatsioonikomisjoni ja aukohtu tegevusel ning suhetel rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teiste riikide advokatuuridega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse