Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Advokatuur"

Tänane Eesti Advokatuur
Sten Luiga
2014 3, Lk 260 - 264
...Eesti Advokatuuri 95. tegevusaastal hakkab Eesti advokaatide arv lähenema......vastust. Artikli aluseks on autori ettekanne Eesti Advokatuuri üldkogul 28. märtsil 2014 Tallinnas.Eesti Advokatuuri...
Advokaadi kutse-eetika reason d’etre
Ain Alvin
2014 3, Lk 232 - 243
...kutsetegevuse standardite kujundamisel, kuid Eesti Advokatuuri eetikakoodeksil on – erinevalt paljude teiste elualade......kord advokatuuri kodukorras, mille võtab vastu Eesti Advokatuuri üldkogu kvalifitseeritud häälteenamusega. Eesti...
Advokaadi ja kliendi usaldussuhe ja selle piirid
Uno Lõhmus
2007 9, Lk 608 - 618
...ja 48. Kohtuasja menetlusse astus ka Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu. Kaebajad kinnitasid......tema advokaadi konfidentsiaalsussuhte. Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu lisas, et koostöökohustus...
Külas Saksamaa juristidel
Viive Varblas
1995 8, Lk 365 - 366
11.–14. oktoobrini oli 27 juristil Eestist võimalus külastada Saksamaa Liitvabariiki ja tutvuda juristide tööga Mecklenburg–Vorpommerni liidumaal. Külastasime kolme linna: Hamburgi, Schwerini ja Lübeckit ...
1  2  järgmine lehekülg»