Menüü

Krundi suuruse määramine maareformi käigus

Autor:
Number 1999/3
Lk 139-141

Kokkuvõte

Maareformi seaduse eesmärgiks on maasuhete ümberkorraldamine. Selle käigus

1) taastatakse Eesti Vabariigi aegne maaomand;

2) erastatakse maa eelkõige nõukogudeaegsele maakasutajale;

3) maa munitsipaliseeritakse või

4) maa jäetakse riigi omandisse.

Nende ümberkorralduste läbiviimisel on oluline, kui suur maatükk ehk krunt jääb riigi omandisse, kui suur krunt antakse munitsipaalomandisse, kui suures ulatuses on võimalik maad erastada ja millises osas tagastada. Selle küsimuse lahendamise teeb keerukaks asjaolu, et maareformi eesmärgi kohaselt tuleb lähtuda endiste omanike õiguste järjepidevustest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse