Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "ehitus ja planeerimine"

Muudatused kohaliku tasandi planeerimises
Külli Siim
2022 2, Lk 125 - 132
...Samas on planeeringud (eelkõige detailplaneeringud) ehitustegevuse aluseks linnalistes piirkondades, mistõttu......tulenevad piirangud ja kitsendused oleksid nähtavad ka ehitusloa menetluse juures. *19 Andmekogusse kantavateks...
Riigi eriplaneering: kellele ja milleks?
Külli Siim, Heddy Klasen
2020 1, Lk 3 - 14
...mis koostati ajavahemikul 2008–2013 planeerimis- ja ehitusõiguse kodifitseerimise käigus. Tänaseks üle nelja...... mis koostati ajavahemikul 2008–2013 planeerimis- ja ehitusõiguse kodifitseerimise käigus. Tänaseks üle nelja...
Keskkonnakasutuse kava kui halduse tegevusvorm
Ivo Pilving
2010 1, Lk 51 - 62
...keeldumiseks (nt detailplaneeringut ei kehtestata või ehitusluba ei anta, kui küttelahendus on vastuolus õhukaitsekavaga......et omavalitsusüksustel on kohustus kavasid ruumilisel planeerimisel, ehitusjärelevalve teostamisel jne üldjuhul järgida või vähemalt...
Saksa planeerimisõiguse põhijooned
Wolfgang Ewer
2006 7, Lk 443 - 450
...tutvustatakse Saksa planeerimisõiguse hierarhilist ülesehitust. Peatutakse eri planeerimistasandite põhimõtetel...... Ehitusõiguse ajalugu on peaaegu sama vana nagu ehituskunsti ajalugu. Nii on juba vanas testamendis kirjas...
Ehitusmäärusest detailplaneeringuni
Kaire Pikamäe
2006 7, Lk 451 - 454
...Artiklis analüüsitakse ehitusmääruse, üldplaneeringu ja detailplaneeringu omavahelisi......planeerimisseadusega seotud probleemkohti. Autor on seisukohal, et ehitusmäärusega ei saa reguleerida küsimusi, mis tuleb kokku...
1  2  järgmine lehekülg»