Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "ehitus ja planeerimine"

Keskkonnakasutuse kava kui halduse tegevusvorm
Ivo Pilving
2010 1, Lk 51 - 62
...keeldumiseks (nt detailplaneeringut ei kehtestata või ehitusluba ei anta, kui küttelahendus on vastuolus õhukaitsekavaga......et omavalitsusüksustel on kohustus kavasid ruumilisel planeerimisel, ehitusjärelevalve teostamisel jne üldjuhul järgida või vähemalt...
Saksa planeerimisõiguse põhijooned
Wolfgang Ewer
2006 7, Lk 443 - 450
...tutvustatakse Saksa planeerimisõiguse hierarhilist ülesehitust. Peatutakse eri planeerimistasandite põhimõtetel...... Ehitusõiguse ajalugu on peaaegu sama vana nagu ehituskunsti ajalugu. Nii on juba vanas testamendis kirjas...
Ehitusmäärusest detailplaneeringuni
Kaire Pikamäe
2006 7, Lk 451 - 454
...Artiklis analüüsitakse ehitusmääruse, üldplaneeringu ja detailplaneeringu omavahelisi......planeerimisseadusega seotud probleemkohti. Autor on seisukohal, et ehitusmäärusega ei saa reguleerida küsimusi, mis tuleb kokku...
Planeerimismenetluse ja avatud menetluse vahekord
Nele Parrest
2006 7, Lk 461 - 470
...planeerimismenetluses kohaldamise võimalus Ei varem kehtinud planeerimis- ja ehitusseadus *18 (PES) ega ka praegu kehtiv planeerimisseadus......muutmise ja rakendamise seadusega *20 planeerimis- ja ehitusseaduses mingeid muudatusi ega lisatud sinna viidet...
Ebaseaduslike ehitiste kõrvaldamine. Kohtupraktika
Arnika Kalbus
2006 7, Lk 490 - 504
...Eestis puuduvad õiguslikud mehhanismid ebaseadusliku ehitustegevuste vastu võitlemiseks. Ehitusseadust ja kohtupraktikat......saavad rohelise tule“ *3 , „Ringkonnakohus seab elamuehituse Sanatooriumi pargis kahtluse alla“ *4 , „Õllerestoran...
1  2  järgmine lehekülg»