Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "maareform"

Eluruumide erastamine
Herbert Sepp
1995 5, Lk 216 - 221
...seaduse ülaltoodud sätet ei kohaldata. Vastavalt maareformi seaduse § 36 lg. 1 võib isik, kes on ehitise omanik...
Maareformi seaduse muudatused
Priidu Pärna
1996 5, Lk 221 - 231
...1996. Seaduse ülesanne on terviklikult lahendada maareformi läbiviimisega seotud probleemid ning teha vajalikud......teha vajalikud muudatused kompleksselt kõikidesse maareformi reguleerivatesse õigusaktidesse. Analoogiliselt...
Krundi suuruse määramine maareformi käigus
Sirje Tael
1999 3, Lk 139 - 141
...Selle küsimuse lahendamise teeb keerukaks asjaolu, et maareformi eesmärgi kohaselt tuleb lähtuda endiste omanike......Selle küsimuse lahendamise teeb keerukaks asjaolu, et maareformi eesmärgi kohaselt tuleb lähtuda endiste omanike...
1