Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Seoses piiride kadumisega äritegevuses ning maailma majanduse suureneva globaliseerumisega puutuvad äriühingud pidevalt kokku võõraste riikide õigusega. Üha igapäevasemaks muutuvad olukorrad, kus ühinevad eri õigussüsteemidest pärit äriühingud. Praeguste erinevate regulatsioonide puhul on suur oht, et organisatsiooni juhtimises tekivad eri organite pädevuse ja kohustuste määratlemisel põhimõttelist laadi konfliktid, mis saavad takistuseks majanduslikult efektiivse ja konkurentsivõimelise äritegevuse arendamisele. Selle vältimiseks tuleks olla kursis mujal maailmas toimuvaga, muudes õiguskordades valitsevate põhimõtetega. Veelgi lihtsam oleks, kui suudetaks ülemaailmselt vastavad normid ühtlustada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse