Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "juhtimine ja vastutus"

Juhtorgani liikme kohtu kaudu tagasikutsumine
Martin Raude
2016 2, Lk 105 - 113
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 31 lõike 2 kohaselt on eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgan juhatus. Kui seaduses on sätestatud nõukogu olemasolu, on juhtorganiks ka nõukogu. Artikli huviorbiidis ...
Kontsernisisese cash pooling’u kasutamise võimalikud piirangud
Karl Kull
2011 10, Lk 740 - 747
...õiguspärasusele hinnangu andmisel, sest see on kindlasti vastutuse aluseks, mis võib tuleneda eelkõige kahju õigusvastasest tekitamisest......või juhatusele käsklusi andes juhtida.*44 Emaettevõtja vastutuse (ingl k piercing the corporate veil) olemasolu tunnistatakse...
Eraõigusliku juriidilise isiku organi liikmete õigussuhted
Kalev Saare
2010 7, Lk 481 - 490
...juhtorgani liikme poolt peamiste kohustuste (juriidilise isiku juhtimine, esindamine, planeerimine, kontroll ja järelevalve......või rikkumisest sõltub juhtorgani liikme võimalik vastutus juriidilise isiku ees. Üldise hoolsuskohustuse kriteeriumiga on...
Krediidiasutuste tegevusega seotud süüteod
Marko Kairjak
2008 5, Lk 299 - 308
...probleemidest, vaadeldes krediidiasutuse juhatuse liikme vastutust garandina, kohustustevastast laenu andmist kui karistusseadustiku......karistusõiguslikest probleemidest. 2. Krediidiasutuse juhatuse liikme vastutus garandina 2.1. Garandiseisundi alus Senises...
1  2  3  järgmine lehekülg»