Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju õigusvastane tekitamine"

Deliktiõiguslik vastutus tegevusetuse eest
Britte Koppel
2024 1, Lk 12 - 23
...Deliktiõigusliku vastutuse tekkimise aluseks on kahju põhjustav sündmus, mis võib väljenduda nii aktiivses......on omapärane vastutuse alus seetõttu, et konkreetse kahju põhjustanud sündmuse kui deliktilise vastutuse tekkimise...
Kas iga solvamine on õigusvastane?
Nele Bernard
2021 5, Lk 368 - 380
...1043 kohaselt peab teisele isikule õigusvastaselt kahju tekitanud isik kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises......tekitanud isik kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab...
Ärisaladuse kaitse uus nägu
Age Värv
2020 5, Lk 418 - 428
...liikmesriike ärisaladuse rikkumise korral tagama, et kahju hüvitamisel võetakse arvesse „kõiki asjakohaseid tegureid“......rikkumisega saadud tulu võimalik välja nõuda mitte kahju hüvitamise, vaid alusetu rikastumise normide alusel...
Faktiline juhatuse liige ja tema vastutus äriühingu ees
Maiki Virks
2017 6, Lk 401 - 413
...juhatuse liikme instituudi olemust, võimaldades tekitatud kahju lisaks juhatuse liikmele mõju avaldanud isikule välja......isikult. Siiski ei ole tavapärane, et ühingule tekitatud kahju mõistetakse välja muult isikult kui seaduslikult juhatuse...
Autorongiga teises riigis põhjustatud liikluskahju: millise riigi õiguse järgi hinnatakse ühe kindlustusandja võimalikku tagasinõuet teise kindlustusandja vastu? Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-359/14 ja C-475/14
Karin Sein, Andrus Kattel
2017 3, Lk 149 - 155
...esitatud eelotsuseküsimustes, mis puudutasid piireülese kahjujuhtumi ja kindlustusandjate vahel vastutuse jagunemise......või haagise kindlustusandja, kes maksis välja kogu kahjusumma, esitada 50% ulatuses tagasinõude teise kindlustusandja...
Kas eraisikul on õigus unustusele Internetis?
Ele Liiv
2014 9, Lk 643 - 651
...õigustrikkuva tegevuse lõpetamisest, jäid isikut kahjustavad valeandmed püsima otsingumootorite poolt väljastatavasse......lahendamisel võiks mõelda paralleelselt olukorrale, kui kahjustatud õigushüveks on au ja hea nimi. Seega on autori arvates...
1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»