Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Praegusel ajal on piiratud vastutusega äriühing üks levinumaid majandusühenduse vorme Eestis. Sellise populaarsusega kaasneb muuhulgas vajadus, et äriühingu kui n-ö kunstliku isiku juhtimis- ja täievoliliste esindusorganite liikmete käitumisnormid oleksid täpselt ja õiguskindlalt reguleeritud. See on eelkõige vajalik selleks, et välistada võimalus kuritarvitada oma positsioonist tulenevaid laiaulatuslikke õigusi ja volitusi ning seeläbi kahjustada äriühingu ja selle võlausaldajate huve. Juhtimis- ja esindusorganite liikmete pädevuse ja kohustuste täpne ja standardne õiguslik reguleeritus on tähtis vastutuse määramise küsimustes. Eelkõige on see seotud võimalike vaidlustega, kus vaatluse all on äriühingu jaoks mitteotstarbekate tehingutega tekitatud kahju ja äriühingu üleüldise majandusliku konjunktuuri halvenemine.

Käesoleva artikli eesmärgiks on käsitleda eelkõige juhatuse liikmete kui äriühingu usaldusisikute lojaalsuskohustust ja selle rikkumisega kaasnevaid õiguslikke tagajärgi. Võrdlevalt on analüüsitud peamiselt Ameerika Ühendriikide õigusnorme ja Eestis kehtivaid seadusi. USA pikaajaline kohtu- ja äripraktika on kujundanud välja juhatuse liikmetele optimaalsed õiguslikud käitumisnormid, millest võib tuletada täiendusi ka Eesti vastavatele õigusnormidele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse