Menüü

Kokkuvõte

Majanduslikult raskete aegade saabumisel on elavnenud diskussioon saneerimismenetluse vajalikkuse üle Eestis. Meie maksejõuetusõigusele heidetakse ette, et see on suunatud üksnes ettevõtte likvideerimisele ja seda isegi nende ettevõtete puhul, mida mõningase ümberkorraldamise tulemusena saaks muuta taas kasumit teenivaks. Valitsevaks arvamuseks on, et tegutseva või tegutsemisvõimelise ettevõtte likvideerimine peaks olema viimane võimalus võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ja enne peaks proovima nõudeid rahuldada majandustegevusest saadava tulemi arvelt.

Lisaks võlausaldajate nõuete suuremas ulatuses rahuldamisele mõjutab ettevõtte saneerimine positiivselt tööhõivet ja teisi, näiteks samasse tarneaheleasse kuuluvaid ettevõtteid. Kujunenud majanduslikust olukorrast lähtudes ja valitsevaid seisukohti arvestades on Justiitsministeeriumis välja töötatud saneerimisseaduse eelnõu.

Käesolevas artiklis antakse lühiülevaade saneerimisseaduse eelnõu väljatöötamise põhimõtetest, saneerimismenetluse kavandatavast kulgemisest ja olulisematest õiguslikest probleemidest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse