Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "abikaasade ühisvara"

Asjaõiguse areng
Anneli Alekand
2017 8, Lk 547 - 551
... Nimelt leidis kohus, et olukorras, kus lahutatud abikaasade ühisomandis olnud kinnistu on otsustatud jätta sellele......Nimelt leidis kohus, et olukorras, kus lahutatud abikaasade ühisomandis olnud kinnistu on otsustatud jätta sellele...
Kaasomandi lõpetamine
Paul Varul
2013 7, Lk 465 - 477
...lõpetamise kohta käivad reeglid olulist tähendust ka abikaasade ühisvara jagamisel ning pärandvara ühisuse puhul pärandvara......lõpetamise kohta käivad reeglid olulist tähendust ka abikaasade ühisvara jagamisel (PKS *2 § 37 lg 3) ning pärandvara...
Saneerimisseaduse eelnõust
Indrek Niklus
2008 6, Lk 369 - 376
Majanduslikult raskete aegade saabumisel on elavnenud diskussioon saneerimismenetluse vajalikkuse üle Eestis. Meie maksejõuetusõigusele heidetakse ette, et see on suunatud üksnes ettevõtte likvideerimisele ...
Varaühisus – kas nõukogulik igand?
Toomas Anepaio
2002 3, Lk 193 - 201
...eesmärgiks teha väidetavalt revolutsiooniline pööre abikaasade vahelistes varalistes suhetes. Tänapäevase diskussiooni......diskussiooni väidetest kumab läbi arusaam, nagu toonuks abikaasade ühisvara Eestisse alles nõukogude võim. Artiklis antakse...
3. peatükk. Abikaasade varalised õigused
Edgar Salumaa
1995 1, Lk 2 - 2
...ent mitte enam absoluutsena, senise põhimõtte, et abikaasadele enne abiellumist kuulunud vara, samuti abielu kestel......abikaasa lahusvara, abielu kestel omandatud vara on aga abikaasade ühisvara. Abikaasade varalisi õigusi sätestavasse...
Tehingute tühisus ja kehtetus kohtupraktikas
Herbert Sepp
1996 10, Lk 522 - 524
Kohtutes läbivaadatud tsiviilõiguslikest vaidlustest moodustavad märkimisväärse osa vaidlused seoses lepingute kehtetuks tunnistamisega. Enamasti on sellisteks vaieldavateks lepinguteks elamute ostu-müügi ...
1