Menüü

Kokkuvõte

1. juunist 1992. a. kehtimapandud Kriminaalkoodeksi uus redaktsioon (RT 1992, nr. 20, art. 287) sisaldab kaks pankrotikuritegu, millised on paigutatud majandusalaste kuritegude peatükki. Tõsi, kriminaliseeritud teod pole seotud siiski üksnes pankrotiga. Neil on laiem tähendus.

Kriminaalkoodeksi uue redaktsiooni kehtimapaneku ajal polnud Pankrotiseadust veel vastu võetud. Seadus võeti vastu 10. Juunil 1992 ja jõustati sama aasta 1. Septembrist (RT 1992, nr.31, art. 403). Kuna aga KrK § 148<@178> kohaselt kuulub karistamisele maksejõuetuse tahtlik põhjustamine, siis saanuks süüdlaste vastutuse küsimust püstitada ka enne Pankrotiseaduse jõustamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse