Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "majandusalased süüteod"

Majanduskaristusõigus karistusõiguse revisjoni raames
Marko Kairjak
2014 8, Lk 633 - 637
...(mh arvutideliktid), Juhan Sarv (mh varavastased süüteod, pankrotisüüteod), Siim Rudissaar (mh maksusüüteod......pankrotisüüteod), Siim Rudissaar (mh maksusüüteod) ja Indrek Tibar...... Siim Rudissaar (mh maksusüüteod) ja Indrek Tibar (mh rahapesu-, pankroti- ja konkurentsisüüteod...
Kartellidevastane leebusprogramm
Tanel Kalmet
2010 8, Lk 581 - 588
Selle aasta veebruaris jõustus karistusseadustiku, konkurentsiseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muudatus, millega võeti Eestis kasutusele nn kartellidevastane leebusprogramm. Kuigi seadus otseselt ...
Advokaadi ja kliendi usaldussuhe ja selle piirid
Uno Lõhmus
2007 9, Lk 608 - 618
Euroopa Ühenduste Kohtu 26. juuni 2007. a otsus käsitles advokaatide kohustust informeerida ametiasutusi asjaoludest, mis viitavad rahapesule. Advokaatide koostöökohustust ametivõimudega, sedakorda konkurentsiõiguse ...
Rahapesu kujunemisloost ja olemusest
Indrek Tibar
2007 8, Lk 573 - 583
Rahapesust on tihtipeale võimalik ajakirjanduse krimiuudiste rubriigist lugeda. Iseloomulik sellistele uudistele on asjaolu, et teated on üsna pinnapealsed ning jätavad avamata juhtumi sügavama sisu. Selle ...
Pankrotikuriteod
Uno Lõhmus
1993 2, Lk 31 - 31
1. juunist 1992. a. kehtimapandud Kriminaalkoodeksi uus redaktsioon (RT 1992, nr. 20, art. 287) sisaldab kaks pankrotikuritegu, millised on paigutatud majandusalaste kuritegude peatükki. Tõsi, kriminaliseeritud ...
1  2  järgmine lehekülg»