Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva artikli näol on tegemist repliigiga Alexander Loti artiklile „Vilistlase diplomi kehtetuks tunnistamine plagiaadi tõttu“ (Juridica 2019/3, lk 180‒188).

Autori arvates ei tulene Vabariigi Valitsuse määruse nr 76 „Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid“ nüüdseks kehtetust § 2 lõikest 2 volitusnormi plagiaadi abil saadud diplomi kehtetuks tunnistamiseks. Volitusnorm sellise diplomi kehtetuks tunnistamiseks tuleneb haldusmenetluse seadusest. Diplom, mis on saadud plagiaadiks osutunud lõputöö eest, on õigusvastane haldusakt. Seega on selle kehtetuks tunnistamise volitusnorm haldusmenetluse seaduse § 66 lõige 1 koosmõjus sama seaduse § 67 lõigetega 1 ja 4.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse