Menüü

Kokkuvõte

KrMS eelnõu toob esmakordselt Eesti kriminaalmenetlusse eeluurimiskohtuniku instituudi. Eeluurimiskohtunik teostab menetluslikke funktsioone peamiselt kriminaalasja kohtueelses menetluses ning on eelnõu tekstis rangelt eristatud kriminaalasja arutavast kohtukoosseisust, seega ka kriminaalasja sisulisest menetlemisest kohtus. Eeluurimiskohtunikuga seonduv puudutab nii menetleja kui ka menetlusosaliste õigusi, kohustusi ja töökorraldust uues kriminaalmenetluses. Käesoleva artikli eesmärk ongi tutvustada eeluurimiskohtuniku funktsioone KrMS eelnõus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse