Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "menetlusosalised"

Kannatanu võistlevas kohtumenetluses
Tambet Grauberg
2022 9-10, Lk 752 - 760
...Kriminaalasja lahenduse vastu õigustatud huvi omavad menetlusosalised võivad siiski oluliselt mõjutada menetleja tegevust......asja läbivaatamine kohtuistungil (TsMS § 399), kus menetlusosalised annavad oma selgitused ja kohus uurib vastuvõetud...
Per aspera ad fair trial
Eerik Kergandberg
2011 1, Lk 68 - 77
... et ükskõik kui ebakonstruktiivselt ei käituks ka menetlusosalised, vastutavad põhiseaduse §-st 14 tulenevalt lõppkokkuvõttes......põhjendatumalt väitnud riigisaladuse seadust uurima sunnitud menetlusosalised, peab ka see seadus alluma üldistele seaduste tõlgendamise...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 4, Lk 181 - 186
Algus Juridicas 1 ja 2 / 1996 5. peatükk. Kriminaalasjas menetletava tsiviilhagi läbivaatamata jätmise, menetluse peatamise, arutamise edasilükkamise, lõpetamise ning otsustamise probleemid Vastavalt ...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 2, Lk 65 - 72
...vaieldav KrMS eelnõu § 87 punkt 4 säte, mille järgi menetlusosalised võivad kohtues menetluses kuni süüdistuse või süüdistusakti......käsitletavaid andmeid võivad oma initsiatiivil esitada kõik menetlusosalised, samuti isikud, ettevõtted, asutused ja organisatsioonid...
Kas igaühe vara on võrdselt kaitstud?
Eeva Levina
1996 2, Lk 73 - 74
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 32 sätestab, et igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Analüüsides kriminaalmenetluse koodeksi (edaspidi – KrMK; RT I 1995, 6, 69) ja apellatsiooni ja kassatsiooni ...
Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
Tambet Tampuu
1996 1, Lk 7 - 14
Ajakirjas Juridica nr 3/1995 kutsub Riigikohtu liige, Tartu Ülikooli protsessiõiguse õppetooli erakorraline professor E. Kergandberg üles avaldama arvamust kriminaalmenetluse seadustiku (edaspidi KrMS) eelnõu ...
Kindlustuspettus
Jüri Press
1997 7, Lk 341 - 345
1. Kindlustuspettusest üldiselt Kindlustuspettus on sama vana kui kindlustus ise. Kindlustusandjad aktsepteerisid kaua aega kindlustuspettusi kui möödapääsmatut riskifaktorit majandustegevuses. See ...
1  2  järgmine lehekülg»