Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "rahvusvaheline koostöö kriminaalmenetluses"

Euroopa Prokuratuuri probleemid ja perspektiivid
Laura Vaik
2011 8, Lk 572 - 579
...võib siiski järeldada, et Eurojust Euroopa justiitskoostöö üksusena jätkab oma seniste funktsioonide täitmist......üksusena jätkab oma seniste funktsioonide täitmist koostöö valdkonnas rahvusvahelistes kriminaalasjades. 2...
Õiguskorra tagamine on valitsuse üks prioriteete
Tiit Vähi
1996 5, Lk 241 - 244
...piire, seetõttu on eriti oluline rahvusvahelises koostöö areng. 15. veebruaril 1995. kirjutati alla Eesti......oma valitsemisalas. Heaks näiteks erinevate ametkondade koostööst õiguskaitse valdkonnas on tänase nõupidamise korraldaja...
Meri ühendab ka õiguskaitsjaid
Urmas Tammiksaar
1999 2, Lk 81 - 82
...nõuetekohaselt osaleda rahvusvahelises õigusalases koostöös, on vaja omada piisavalt informatsiooni nii välisriikide......tema Rootsi Kuningriigi kolleeg Klas Bergenstrandi koostöö tulemusena Balti mere äärsete riikide peaprokuratuuride...
Corpus Juris ja Amsterdami leping
Barbara Huber
1999 4, Lk 168 - 176
...liikmesriikide kelmusevastase võitluse alase tiheda ja pideva koostöö toetamisel. Diskussioon selle üle, kuidas kaitsta......üksteisest erinevateks. Vahendid rahvusvaheliseks koostööks kriminaalõiguse sfääris ei ole kaugeltki mitte rahuldavad...
Eeluurimiskohtunik kriminaalmenetluse seadustiku eelnõus
Meelis Eerik
2000 9, Lk 569 - 575
...kohtueelse menetluse lõpuleviimist ning rahvusvahelises koostöös. Näiteks eelnõu § 257 kohaselt teeb eeluurimiskohtunik......45 lõige 1 punkt 2 kohaselt on kohtunik kohustatud kriminaalmenetluses taanduma, kui ta on samas kriminaalasjas täitnud...
Rahvusvaheline kriminaalkohus ja Eesti
Priit Pikamäe
2000 3, Lk 190 - 196
...millega esimest korda ajaloos loodi riikidest sõltumatu rahvusvaheline kohus rahvusvaheliste kuritegude arutamiseks. Olgugi......millega esimest korda ajaloos loodi riikidest sõltumatu rahvusvaheline kohus rahvusvaheliste kuritegude arutamiseks. Olgugi...
Väljaandmismenetlusest
Eerik Kergandberg
2000 1, Lk 27 - 36
...menetluses. *17 Arvestama peab ka sellega, et rahvusvaheline tööjaotus õigusabi osutamise menetluses tervikuna......väljaandmisel ja üldse rahvusvahelises õigusalases koostöös ei tohi tekkida olukorda, mil mõlemad väljaandmisega...
1