Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtumenetlus kriminaalmenetluses"

Alaealise tõendiallika usaldusväärsus
Paavo Randma
2022 1, Lk 39 - 52
...eluaastast. *7 Samal ajal tuleb aga tõdeda, et kohtumenetluse poole jaoks, kelle huvides alaealised tunnistajad......lahendamine muutub sellise lähtepositsiooni korral kohtumenetluses sisuliselt üleliigseks. Tegemist on aga veendumusega...
Isikulise tõendiallika usaldusväärsuse kontroll
Paavo Randma
2021 9, Lk 636 - 646
...usaldusväärsuseks ning mis on küsimuseks, mis tuleb ikka ja jälle kohtumenetluses lahendada. Selle juures on aga üks suur olemuslik......teadlik. *36 Klassikalisel juhul on selleks vastaseks kohtumenetluses mõistagi kaassüüdistatav. Näitena võib tuua ka olukorra...
Ekspert kohtuistungil
Hendrik Kaing
2021 7-8, Lk 502 - 517
...hõlmates menetluse kõiki etappe. Tsiviil- ja halduskohtumenetlust puudutatakse üksnes erandlike kõrvalepõigetena. Kriminaalmenetluses......menetluse kõiki etappe hõlmates. Tsiviil- ja halduskohtumenetlust puudutatakse üksnes erandlike kõrvalepõigete käigus...
Quo vadis, kriminaalmenetlus?
Uno Lõhmus
2020 3, Lk 198 - 209
...1993 vastu apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku, mis jõustus 15. septembril 1993. *2......kohtu pädevuse. Esimene põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus võeti vastu 5. mail 1993. *5 Riigikohtu...
Kaitseaktist esimese astme kohtuniku pilgu läbi
Velmar Brett
2018 8, Lk 556 - 563
...probleemide kõrvaldamiseks vajalikud muudatused eelkõige kohtumenetluse võistlevuse põhimõtte paremaks rakendumiseks ning......kohustuse sätestamise eesmärgina toodi välja võistleva kohtumenetluse tõhususe suurendamine, kohtuliku arutelu kvaliteedi...
Eesti kriminaalmenetluse juhtum
Jüri Saar
2018 5, Lk 299 - 306
...kohtueelsel uurimisel kehtib inkvisitsiooniline mudel ja kohtumenetluse etapis hakkab kehtima võistleva menetluse reeglistik...... kusjuures üha suuremat rolli hakkas mängima just kohtumenetluse võistlevus, kus öeldakse tõe kokkuleppelisus üsna...
Lepitusmenetlus perevaidlustes
Kati Valma, Laidi Surva, Helen Hääl
2014 1, Lk 86 - 103
...võimaldab lepitusseaduse *10 (LepS) § 14 lõige 5 vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku *11 (TsMS) §‑le 430 kohtuvälise lepituskokkuleppe......kinnitada kompromissina, kui samas asjas on pooleli kohtumenetlus. Lapsi puudutavate vaidluste puhul on äärmiselt...
Ladina terminite kasutamine karistusõiguse praktikas
Kersti Heide
2013 6, Lk 415 - 426
...otsust langetava kohtu õiguslik põhjendus. Varasema kohtumenetluse juures, täpsemalt maakohtu lahendi põhiseisukohti......apellatsioonikohtu) enda poolt ning harvem varasema kohtumenetluse refereeringus. Kohtumenetluse teise osapoole poolt...
1  2  3  järgmine lehekülg»