Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtumenetlus kriminaalmenetluses"

Karistuse mõistmine esimese astme kohtutes
Jaan Ginter
2022 9-10, Lk 736 - 741
Karistusseadustiku tekst, Riigikohtu lahendid ja õiguskirjandus on kokku kujundanud olukorra, kus esimese astme kohtutel ei ole just kerge leida sõnastusi, kuidas nad kõrgema kohtu jaoks jälgitaval viisil ...
Kannatanu võistlevas kohtumenetluses
Tambet Grauberg
2022 9-10, Lk 752 - 760
...läbivaatamisel selgituskohustus, mis on omane tsiviilkohtumenetlusele. Mida keerulisem on nõue, seda rohkem tuleb nõude......kriminaalmenetluse seadustikus, vaid on suunanud kohtuniku tsiviilkohtumenetluse radadele. Tsiviilasjades on samuti võistlev menetlus...
Alaealise tõendiallika usaldusväärsus
Paavo Randma
2022 1, Lk 39 - 52
...eluaastast. *7 Samal ajal tuleb aga tõdeda, et kohtumenetluse poole jaoks, kelle huvides alaealised tunnistajad......lahendamine muutub sellise lähtepositsiooni korral kohtumenetluses sisuliselt üleliigseks. Tegemist on aga veendumusega...
Isikulise tõendiallika usaldusväärsuse kontroll
Paavo Randma
2021 9, Lk 636 - 646
...usaldusväärsuseks ning mis on küsimuseks, mis tuleb ikka ja jälle kohtumenetluses lahendada. Selle juures on aga üks suur olemuslik......teadlik. *36 Klassikalisel juhul on selleks vastaseks kohtumenetluses mõistagi kaassüüdistatav. Näitena võib tuua ka olukorra...
Ekspert kohtuistungil
Hendrik Kaing
2021 7-8, Lk 502 - 517
...hõlmates menetluse kõiki etappe. Tsiviil- ja halduskohtumenetlust puudutatakse üksnes erandlike kõrvalepõigetena. Kriminaalmenetluses......menetluse kõiki etappe hõlmates. Tsiviil- ja halduskohtumenetlust puudutatakse üksnes erandlike kõrvalepõigete käigus...
Quo vadis, kriminaalmenetlus?
Uno Lõhmus
2020 3, Lk 198 - 209
...1993 vastu apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku, mis jõustus 15. septembril 1993. *2......kohtu pädevuse. Esimene põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus võeti vastu 5. mail 1993. *5 Riigikohtu...
Kaitseaktist esimese astme kohtuniku pilgu läbi
Velmar Brett
2018 8, Lk 556 - 563
...probleemide kõrvaldamiseks vajalikud muudatused eelkõige kohtumenetluse võistlevuse põhimõtte paremaks rakendumiseks ning......kohustuse sätestamise eesmärgina toodi välja võistleva kohtumenetluse tõhususe suurendamine, kohtuliku arutelu kvaliteedi...
Eesti kriminaalmenetluse juhtum
Jüri Saar
2018 5, Lk 299 - 306
...kohtueelsel uurimisel kehtib inkvisitsiooniline mudel ja kohtumenetluse etapis hakkab kehtima võistleva menetluse reeglistik...... kusjuures üha suuremat rolli hakkas mängima just kohtumenetluse võistlevus, kus öeldakse tõe kokkuleppelisus üsna...
1  2  3  järgmine lehekülg»