Menüü

Kokkuvõte

Esmapilgul on tavatu küsida, missugune seaduse tekst on ehtne. Liiati, kui tegu on Põhiseadusega. Ometi on küsimus õigustatud ja õigeaegne, sest käibes on 1992. a. 28. juuni rahvahääletusel vastuvõetud Põhiseaduse kolm erinevat teksti. Kõik need tekstid on avaldatud ametlikes väljaannetes ja pretendeerivad seetõttu ehtsa teksti õigustele1. Enne kui Riigikohus hakkab õigust mõistma, tuleks selgusele jõuda, missugune tekstidest on kehtiv, missugusest tekstist tuleb lähtuda. Kohus ei tohiks lähtuda tekstist, mille ehtsuse ja ühes sellega ka kohtuotsuse võivad vaidluse pooled seada kahtluse alla.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse