Menüü

Kokkuvõte

Kuni 1. juulini 1992. a. kehtinud Eesti NSV elamukoodeksi (edaspidi EK) § 60 järgi säilitati üürnikule või tema perekonnaliikmetele ajutise äraoleku korral eluruum kuue kuu jooksul. Üle kuue kuu säilitati eluruum mõjuvatel põhjustel äraoleku juhtudel ja samuti seaduses ettenähtud teatud kategooria isikutele, nagu näiteks õpilastele õpingute ajaks. Kui üürnik või perekonnaliige oli eluruumist ära üle kuue kuu mõjuvate põhjusteta võidi ta vastavalt EK § 60 lg. 5 tunnistada eluruumi kasutamise õiguse kaotanuks kohtu korras üürile andja või sellesse ruumi elama jäänud teiste alaliste kasutajate hagi alusel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse