Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Inimõiguste Konventsioonist on meil juttu olnud peamiselt perioodil, kui Eesti Vabariik sai Euroopa Nõukogu liikmeks. Ajakirjanduses on lühidalt käsitletud konventsiooni sisu ja Euroopa Kohtusse apelleerimise mehhanismi. Praegusel hetkel, kui Eesti on lähenemas eelpoolnimetatud konventsiooni ratifitseerimisele, tahaksin tutvustada üht ehk kõige olulisemat küsimust, mis ühe rahvusvahelise lepingu juurde kuulub - selle tõlgendamist.

Euroopa Inimõiguste Konventsiooni loetakse kõige efektiivsemaks ja arenenumaks rahvusvaheliseks inimõiguste kaitseks loodud süsteemiks tänapäeval. Konventsiooni otsene eesmärk on tagada praktikas selles sisalduvad õigused ja vabadused garanteerides nende kehtivuse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse