Menüü

Eesõigustatud merevõlad ja privilegeeritud nõuded Eesti Vabariigi seadusandluses

Autor:
Number 1995/10
Lk 441-443

Kokkuvõte

Traditsiooniline eesõigustatud merevõlg on tagatisega õigus, mis on eriomane mereõigusele (lex maritima). See on vara (laeva) vastu esinev privileeg, eesõigus varale ilma mingi kohtuprotsessita, lepinguta või registreerimiseta. See läheb laevaga kaasa kui laev on müüdud teisele omanikule, kes ei pruugi teada selle eesõigustatud merevõla olemasolust [1].

Eesõigustatud merevõla kehtivus ei nõua sellelt õigustatud isikult laeva valduse olemasolu. Eesõigustatud merevõla tagatisega sissenõudja võib lasta laeva arestida ja tema nõue rahuldatakse laeva väärtuse arvelt enne teisi nõudeid, isegi enne pandipidaja(te) nõudeid. Eesõigustatud merevõla staatust omavad nõuded on riigiti erinevad. Kõige laialdasemalt levinud eesõigustatud merevõla staatusega nõuded on sellised, mis tekivad laevale päästeteenuste osutamisest, meremeeste töötasudest, elukaotusest, tervisekahjustusest või laevade kokkupõrkest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse