Menüü

Kokkuvõte

Erinevalt APK–st on PkS-s sõnaselgelt fikseeritud perekonnaseisua ti õiguslik iseloom ja juriidiline tähtsus.

§ 1 lg. 5: „... Abielu on sõlmitud, kui abiellujad on abieluaktile alla kirjutanud.“

§ 30: „Abielu lõpeb abielu lahutamisel perekonnaseisuasutuses – abielu lahutusakti koostamisest.“

§ 107: „Perekonnaseisuakt on perekonnaseisuasutuses sünni kohta koostatud dokument, millega tõendatakse sündi, surma, abielu sõlmimist, abielu lahutamist ja ees– ja perekonnanime muutmist.“

Eelnevast paragrahvist tulenevalt väljastatakse nüüdsest ka perekonnaseisuakti ärakirju täisealistele isikutele, kelle kohta akt on koostatud (§109 lg. 3).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse