Menüü

Muudatustest kohalikku omavalitsust reguleerivas seadusandluses

Autor:
Number 1995/2
Lk 46-47

Kokkuvõte

12. detsembril 1994. a. jõustus Riigikogu poolt 23. novembril 1994. a. vastu võetud maakonna valitsemiskorralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (RT I 1994, 84, 1475), mis koos teiste seadusandluses tehtud muudatustega toob kaasa mõndagi uut.

Esimeseks põhimõtteliseks muudatuseks on maakogude tegevusele juriidilise aluse andnud sätete tühistamine või muutmine kummaski seaduses (KOKS §11, §22 p. 24, 9. ptk., §65 lg. 2, maakonna valitsemiskorralduse seaduse §9 lg. 1 p. 5, §10 lg 1, 2 ja 3 p. 3). Riigikogu valimise seaduse §–de 13, 15, 26 ja 42 muutmise seadusega (RT I 1994, 93, 1573) on see protsess nüüdseks lõpule viidud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse