Menüü

Kokkuvõte

Soome kohtusüsteemi põhialused on olnud muutumatud alates 1919 aasta konstitutsiooni jõustumisest. Konstitutsioon näeb ette

1 Ülemkohtu (kõrgeima üldjurisdiktsiooniga kohtu),

2 Kõrgema Halduskohtu ja

3 spetsiaalse kohtu kõrgeimate riigiametnike (ministrid, õiguskantsler, Ülemkohtu liikmed) ametialaste üleastumiste asjade läbivaatamiseks moodustamise.

Kõigi ülejäänud kohtute moodustamise näevad ette konstitutsioonist alamalseisvad seadused. Soome kohtusüsteemi omapäraseks Eesti kohtusüsteemist oluliselt erinevaks jooneks on, et süsteem jaguneb kaheks teineteisest täiesti sõltumatuks kohtute hierarhiaks - üldkohtuteks ja halduskohtuteks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse